Komunikace a zpevněné plochy

Zhotovení a opravy komunikací živičných i betonových.

 

Odvodnění komunikací – příkopové žlaby, drenáže,  propustky.

 

Příslušenství silnic a dálnic – chodníky, dlažby, štěrbinové žlaby.

 

Zhotovení a opravy zpevněných ploch, parkovišť.

 

Opravy a rekonstrukce uličních vpustí a kanálových poklopů.

 

Opěrné zdi – železobetonové, montované i gabionové.